Porodično nasilje

Autonomni ženski centar: Ove godine u Srbiji ubijeno 14 žena

July 16, 2019 , In: Svesna Problema , With: No Comments
0

Autonomni ženski centar je saopštio da je ove godine u Srbiji ubijeno 14 žena, a da poslednje ubistvo u Pančevu, kao i slučaj porodičnog nasilja u Novom Sadu, predstavljaju primere pogrešne procene rizika policije i tužilaštva.

“Oba slučaja pokazuju da su hitne mere privremenog udaljenja učinioca iz stana ili zabrana kontaktiranja i prilaska žrtvi koje se izriču u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, preventivne mere, i da neće zaustaviti dugogodišnje učinioce nasilja u porodici koji su bili krivično osudjivani”, piše u saopštenju tog centra.

Centar je ukazao da naročito zabrinjava to što ima onih koji javno govore da je nasilje u porodici privatna stvar i da to krivično delo ne treba da se goni po službenoj dužnosti.

Tako, prenosi Centar, maja ove godine je u listu “Politika”, objavljeno da je predsednica Višeg suda u Pančevu, sudija Stanka Simonović, izjavila da “lažnih prijava nasilja ima, posebno u situacijama gde je u toku brakorazvodna parnica. ‘Kada u predmetu vidim rečenicu ‘Razvod je u toku’, razmišljam da postoji mogućnost zloupotrebe hitne mere, da je cilj da žena poboljša svoj procesni položaj u brakorazvodnoj parnici’ “.

Autonomni ženski centar je ocenio da takav “sudija, kao što je predsednica Višeg suda u Pančevu, na osnovu svoje predrasude i ličnog uverenja, neće pružiti zaštitu ni ženi, a ni deci žrtvama nasilja”.

“Problematično je to što za ovako javno iskazanu predrasudu ne postoji sankcija” – piše u saopštenju u kojem se konstatuje da na izjavu sudije Stanka Simonović nisu reagovali Visoki savet sudstva, ni Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, niti je Vrhovni sud naložio da se preispita postupanje sudija Višeg suda u Pančevu.

 

Izvor: N1

There are no comments yet. Be the first to comment.

Leave a Comment