Muzikoterapija - novi pristup vršnjačkom nasilju

Muzikoterapija – novi pristup vršnjačkom nasilju

November 20, 2018 , In: Supermama , With: No Comments
0

U beogradskoj osnovnoj školi „Isidora Sekulić“ dečju agresivnost suzbijaju muzikoterapijom i tako se bore protiv gorućeg društvenog problema. Tim povodom intervjuisali smo dr Ranku Radulović, rodonačelnicu muzikoterapije kod nas i inicijatorku primene ove metode u školskoj sredini.

Za početak, recite nešto o muzikoterapiji. Kakva je to metoda?

Muzikoterapija predstavlja skup naučno zasnovanih metoda, a počiva na slušanju i analizi posebno odabranog muzičkog izvoda, sviranju, pevanju, komponovanju muzike ili pisanju pesama. Sprovodi je edukovani muzikoterapeut.

Kako ona doprinosi borbi protiv vršnjačkog nasilja?

Agresija kod učenika je u najvećem broju slučajeva uzrokovana poremećajem adaptacije na gubitak. Nekada je rezultat naučenog ponašanja, identifikacije sa agresorom ili zahteva vršnjačke grupe, mada se mora imati na umu da ona može biti i posledica zloupotrebe supstancija, razvojnog ili urođenog strukturalnog poremećaja. Muzikoterapeut razume psihodinamske uzroke agresivnog ponašanja kod učenika ili grupe. Kod agresivnog učenika, muzikoterapijskim metodima se pokušava kanalisati agresivnost, rešiti uzrok koji dovodi do nje i uspostaviti kontrola ponašanja. Uz muzikoterapijske metode, učenik koji je žrtva nauči unapred da prepozna, izbegava ili rešava situacije koje su za njega ugrožavajuće i savlada metode samoodbrane. U okviru muzikoterapijske grupe, učenici se povezuju muzičkim vezama, povećava se njihova saradljivost i inicijativa, a rastu i kooperativnost i kohezivnost grupe, pa se mnogi konflikti lakše razreše. A oni koji su bili zlostavljani budu postepeno prihvaćeni.

U kojim se sve školama primenjuje ovaj program?

Prvi (i jedini za sada) školski kabinet za muzikoterapiju u Srbiji osnovan je pre dve godine u beogradskoj osnovnoj školi „Isidora Sekulić“, i to zahvaljujući Hatorumu – centru za edukaciju i savetovanje iz muzikoterapije, uz dozvolu Ministarstva prosvete Srbije. Na osnovu sporazuma sa školom, učenici ove škole dobijaju besplatno određeni broj usluga. A deca koja pohađaju druge škole, a koju roditelji dovode samoinicijativno ili po preporuci u školski kabinet, plaćaju muzikoterapijske časove.

Da li su ovim programom obuhvaćena sva deca ili samo ona koja su akteri nasilja?

Ovim programom obuhvaćena su sva deca. Na muzikoterapijske časove (individualne i/ili grupne) dolaze učenici koji pokazuju agresivno ponašanje, ali i oni koji su žrtve takvog ponašanja. Osim njima, kroz muzikoterapijske časove pruža se podrška učenicima koji su doživeli gubitak bilo koje vrste, učenicima sa razvojnim poremećajima, onima koji uče po individualnom edukativnom programu, kao i posebno darovitoj deci, izloženoj vanrednim naporima kao što su takmičenja i pritisak socijalne sredine. Svi oni dolaze po preporuci roditelja, nastavnika, pedagoga ili samoinicijativno.

Nedavno ste pokrenuli novu inicijativu „Bolji ljudi čine bolji svet – muzikoterapija protiv vršnjačkog nasilja“. Šta ona podrazumeva?

Povodom Evropskog dana muzikoterapije, 15. novembra ove godine pokrenuli  smo novu razvojno vaspitnu inicijativu „Bolji ljudi čine bolji svet – muzikoterapija protiv vršnjačkog nasilja“, koja predstavlja  samo deo ukupnih muzikoterapijskih aktivnosti. Zamisao je da se jednom mesečno unutar svakog razreda organizuje anonimno glasanje za predstavnika u Hatorumovom školskom klubu, po ugledu na glasanja odraslih na političkim izborima. Predstavnici se neće birati samo na osnovu ocena (uspeh u školi je važan, ali u ovom slučaju je od skundarne važnosti), već po tome da li su požrtvovani i iskreni prijatelji, da li čine dobro za sebe i za druge. Glasački listići ubacivaće se u providne kutije od klirita, a potom će se vršiti prebrojavanje glasova i utvrđivanje pobednika. Pobednici će se grupno sastajati jednom nedeljno sa muzikoterapeutima, koji će ih muzikoterapijskim metodama podsticati da dokažu zašto su dobri, kako da lakše savladaju iskušenja, neguju i podstiču dobrotu kod sebe i drugih. Ova deca biće u prilici da se, razvijajući kreativnost i muzičke sposobnosti, takmiče sa sobom i drugima. Takođe, organizovaće se i takmičenje među razredima – na školskom nivou. Tim povodom biće organizovani koncerti i igranke. Svakoga meseca tokom školske godine novi predstavnici razreda slaće se na sastanke sa muzikoteraputima, pa će tako Klub rasti.

Kandidati za muzikoterapeute Udruženja muzikoterapeuta Srbije,  Andrijana Dučak i  Damjana Njegić  sa supervizorom  Rankom Radulović, direktorkom škole Violetom Vukićević i pedagogom Biljanom Jovičić, bez čijeg zalaganja nije bilo moguće animirati celu školu
Kandidati za muzikoterapeute Udruženja muzikoterapeuta Srbije, Andrijana Dučak i Damjana Njegić sa supervizorom Rankom Radulović, direktorkom škole Violetom Vukićević i pedagogom Biljanom Jovičić, bez čijeg zalaganja nije bilo moguće animirati celu školu

Da li će vaša inicijativa dati rezultate protiv svih oblika agresije ili samo protiv fizičke agresije?

Inicijativa „Bolji ljudi čine bolji svet – muzikoterapijom protiv vršnjačke agresije“ pomoći će u borbi protiv svih vidova agresije, kako fizičke, tako pasivne i verbalne.

Kakve su prognoze – posle kog perioda bi ova inicijativa trebalo da doprinese smanjenju rasprostranjenosti vršnjačkog nasilja?

Napravili smo precizne instrumente za kvantitativno i kvalitativno  prospektivno praćenje, kojim ćemo analizirati efekte primene muzikoterapije na nivou škole. Prve rezultate planiramo da prikažemo na kraju ove školske godine, odnosno u junu 2019. Da li će biti  širih efekata, zavisiće od toga da li ćemo dobiti podršku države i medija. Treba imati na umu da se inicijativa „Bolji ljudi čine bolji svet – muzikoterapijom protiv vršnjačke agresije“ sprovodi unutar samo jedne škole i da, kao takva, može uticati samo na užu socijalnu sredinu. Da bismo smanjili rasprostranjenost vršnjačkog nasilja na nivou države, moraju joj se priključiti ostale škole. A, istovremeno, mora se raditi i sa odraslima, roditeljima i nastavnicima, to jest društvom u celini. Muzikoterapiju i rane intervencije treba primenjivati još u prenatalnom periodu, jer neki strukturalni poremećaji ličnosti nastaju tada. Žene treba da se pripremaju za trudnoću i tokom tog perioda budu zaštićene, a muzikoterapiju kao metod  treba uvesti i u porodiišta i obdaništa.

Na koji način se ostale škole mogu priključiti ovom vidu borbe protiv vršnjačkog nasilja?

Naš model moguće je implementirati u druge škole, samo je potrebno prethodno uspostaviti saradnju sa Hatorumom i obezbediti prostor u okviru školske ustanove gde bi se sprovodile muzikoterapijske usluge, od strane edukovanih muzikoterapeuta, registrovanih u Udruženju muzikoterapeuta Srbije. Ukoliko to trenutno nije moguće sprovesti u potpunom obimu, kako to svakodnevno činimo u OŠ “Isidora Sekulič”, saradnja sa školom može se uspostaviti tako što ćemo organizovati dvodnevne muzikoterapijske antistres vikende za roditelje, nastavnike i učenike ili za cele razrede, jednom ili više puta godišnje. Bilo bi dobro da to postane redovna praksa, kao što se ide na ekskurziju.  A da bi se cela priča digla na viši nivo potrebna je podrška od države i medija. Kako bi veći broj deca mogao da dobije uslugu, morao bi se naći način da se muzikoterapijske usluge u školi plaćaju od strane državnog ili privatnog osiguranja, ili putem  donacija. Dalje, novcem iz evropskih fondova trebale bi se obezbediti stipendije za najbolje studente koji su motivisani da uče muzikoterapiju, s ciljem da se zemlji obezbedi kadar profesionalnih muzikoterapeuta, koji nedostaju. A neophodno je i da se hitno donesu zakoni kojim bi se regulisao status muzikoterapije kao nezavisne profesije, prekinula njena zlouopotreba i omogućilo zapošljavanje profesionalnih muzikoterapeuta, koji će postavljati temelj ovoj novoj profesiji u našoj  sredini.

 

Milena Pilipović

 

Projekat „Kvalitetnim informisanjem protiv vršnjačkog nasilja“ sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Leave a Comment