Izdavač Udruženje građana Centar za informisanje “Šta žene žele”
Cara Uroša 7/2, Novi Sad

REDAKCIJA

Glavna i odgovorna urednica: Slobodanka Šatara